INFORMACE

Rádi bychom Vám dali nějaké informace, i když víme, že nemáme patent na rozum. Pokud Vás zajímá něco z našeho „sádrokartonářského“ zákulisí , čtete prosím dál…

Sádrokarton, a na co si dát pozor při volbě firmy a sjednávání zakázky. ( čtěte pozorně až do konce )

Chceme-li být spokojeni s tím, co chceme nabýt, musíme tomu obětovat kousek sebe…..

Je dobré si nejprve říci, k čemu má to, do čeho chceme investovat sloužit. Ať je to rekonstrukce domu, podkroví či novostavba, jde často o nemalé finanční částky, a tak je dobré tomuto tématu věnovat trochu času. Někteří z investorů opomíjejí fakt, že sádrokartonový strop, příčka nebo jiný produkt zhotovený pomocí sádrokartonových systémů budou součást prostředí, ve kterém budou trvale žít, pracovat a také se na něj dívat, pochvalovat si sladění barev v interiéru s okolním prostředím vybaveným nábytkem a dobrý pocit, že jsou spokojeni v prostředí, které spoluvytvářeli.

Je-li tato fáze stavby podceněna, může se stát, že uvidíte nerovnosti, mohou se objevit trhliny v ploše, v horším případě prohyby rovných či svislých sádrokartonových stropů, což při tvorbě něčeho nového není jistě žádoucí. Velmi často je strop konstruován s vložením tepelných izolací a parozábrany. Zde se pak můžou objevit mokré skvrny a plísně z důvodu špatného provedení izolací a parozábran.

Těmto nepříjemnostem, které mohou vést k poškození stávajících konstrukcí se dá předejít již při volbě firmy, která vám v domě bude montáž sádrokatonových systémů provádět, má za sebou úspěšné realizace montáží sádrokartonových systémů, a bude Vám ochotna poskytnout spojení na předchozí zákazníky pro případné dotazy nebo ukázat něco z toho, co vytvořila, postavila, zrealizovala.

Vyžadujte po realizačních firmách „sádrokartonářskou“ CERTIFIKACI  KNAUF popřípadě RIGIPS, která Vám zaručí, že je firma řádně proškolena a něco ví o montáži sádrokartonových systémů. Kromě toho je zde další prvek a tím je funkčnost sádrokartonového stropu, což představuje především správnou volbu materiálů, ze kterých je provedený. Dva nejdůležitější body, které stojí za zmínku jsou ocelová konstrukce stropu a typy tmelů, kterými jsou tmeleny spoje jednotlivých sádrokartonových

Mezi dva nejdůležitější body, které stojí za zmínku jsou ocelová konstrukce stropu a typy tmelů, kterými jsou tmeleny spoje jednotlivých sádrokartonových desek. Tendencí stavebního trhu v současné době je vlivem vysoké konkurence v některých odvětvích stavebnictví snižovat náklady na minimum za účelem získání zakázky i za cenu použití méně kvalitních, případně necertifikovaných materiálů, které bývají levnější a nedosahují jejich kvality.

V případě ocelových sádrokartonových konstrukcí je to hledisko povrchové úpravy, rovinnost profilů, a síla použitého materiálů, ze kterého je sádrokartonový profil vyroben. Podobný problém nastává v druhu použitého tmelů ke tmelení spojů. Zde opět existují levnější alternativy. Při kombinaci těchto prvků a nedodržení technologických postupů při tvorbě sádrokartonových konstrukcí dochází často ke zmiňovanému praskání ve spojích a průhyb podhledů, případně samotných desek.

Firma Matějů – Sádrokartony používá ocelové profily Knauf a tmely Knauf (Uniflott), které jsou špičkou na trhu suchých stavebních systémů a je zárukou dobré kvality realizovaných zakázek.

Jsme ve svém oboru firmou, která nabízí dobře a kvalitně odvedenou práci v příznivých cenách a solidním jednání se zákazníkem, kde vstřícnost je zárukou úspěšné spolupráce a realizace.

 

Malé shrnutí

Hlavní nemusí být vždy cena, protože ……….

 • Na trhu je široká škála materiálů, které jsou ne vždy certifikovány a řádně odzkoušeny příslušnými zkušebnami a jejichž použití může způsobit v delším časovém horizontu problémy ( koroze profilů a příslušenství – špatná povrchová úprava).
 •  Ve stavebnictví působí také firmy, které provádí sádrokartonářské práce, nejsou pro tuto činnost způsobilí a nemají potřebné proškolení a přezkoušení ( KNAUF, RIGIPS). To je velmi důležité z hlediska dodržování technologických postupů stanovených výrobcem sádrokartonových systémů, proto dochází často k problémům s funkcí zhotoveného díla (praskání, prověšování sádrokartonových stropů)
 • Po dokončení a při kolaudaci stavebních prací vaší stavby vám provádějící firma vystaví potvrzení, že práce provedla a je pro jejich provádění KVALIFIKOVÁNA (Osvědčení pro montáž sádrokartonového systému). Tyto dokumenty jsou obykle požadovány při kolaudaci stavby. Některé firmy používají pro svou činnost osoby, které provádí různé stavební činnosti v rámci firmy podle potřeby a ne kvalifikace k prováděným pracím!!!
 • Seriozní firma Vám zpracuje kalkulaci dle vašich požadavků PŘEHLEDNĚ s uvedením prací v KONKRÉTNÍM rozsahu a KONKRÉTNÍ cenou a rozepsanými položkami.
 • Uvede jednotlivé plochy stropů, příček atd., způsob provedení roštu (v případě SDK stropu jednoduchá nebo dvojitá konstrukce), příček (počet pláštění a jejích sílu)
 • Sádrokarton – druh pláštění dle projektové dokumentace a protipožárních požadavků (GKB, GKB-I, GKF-I), síly desek
 • Použitou tepelnou (zvukovou) izolaci ( značku, tlouštku, počet vrstev). Není vata jako vata, jsou zde velké cenové rozdíly v závislosti na typu vaty (tech.označení i jejií vlastnosti). I když jejich tlouštka může být stejná, cena zásadně jiná. Stejně tak typ parozábrany.

Předcházíte problémům, když si…

 • před započetím prací necháte zpracovat cenovou nabídku a porovnáte jednotlivé položky s projektovou dokumentací
 • nebojíte zeptat a případné nejasnosti a pochybnosti písemně potvrdíte ve smlouvě
 • ujasníte si finanční otázky a způsob vyrovnání, termíny zahájení a dokončení prací
 • sepíšete smlouvu s uvedenou cenou, přiloženou kalkulací a výše uvedenými body

Nepodceňujte těchto několik rad, určitě se Vám to vyplatí. Přispíváte tím k spokojenosti Vás zákazníků a nám, provádějícím firmám a samozřejmě i sádrokartonovým systémům, které mají svou oprávněnou pozici ve stavebnictví.

Mimochodem, věděli jste, že se sádrokarton používá od konce 19. století?